วัดพระธาตุดอยน้อย

วัดพระธาตุดอยน้อย เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปี และมีประวัติว่าก่อสร้างโดยพระนางจามเทวี เมื่อปี พ.ศ. 1201 วัดพระธาตุดอยน้อยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ได้แก่ พระบรมธาตุ โขงพระ (กรุพระ) โบสถ์ วิหารและพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มากมาย บริเวณวัดตั้งอยู่บนภูเขา ติดลําน้ำปิง มองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศ ทุกทาง ดูแล้วสวยงาม มีบันไดนาคขึ้นไป 241 ขั้น

การเดินทาง ตั้งอยู่ที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอจอมทอง ตามทางหลวงหมายเลข 108 ระหว่างกิโลเมตรที่ 43-44 หากมาจากเชียงใหม่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือ

 

ワットプラータートドイノイ

ワットプラータートドイノイは古いお寺1300年 そしてジャムテウェに築造します。1201 年 ワットタートドイノイやきゅうせきや異物やぶっしゃりやきょうかいや景色です。こちらは山の上にピーン川です。景色を見えます。階段は241階があります。

出発  ジョムトン市 ドイロー区108街道 43-44キロメトル左にチェンマイにあります。тент Mercedes-Benzсафари парк в африкуу цены

Leave a Reply

Your email address will not be published.